Priser - Takst

01.01.2017 – 31.12.2017

Alle priser er inkludert merverdiavgift.
 1. Tilstandsrapport bolig (inkl. arealmåling og energimerking) 9 850,-
 2. Tilstandsrapport bolig (inkl. arealmåling, planskisse, standardbeskrivelse og energimerking) 10 450,-
 3. Våtromstest (inkl. arealmåling og energimerking) 4 700,-
 4. Leilighetstest inkl. areal og energimerking 6 700,-
 5. Våtromstest inkl. arealmåling, standardbeskrivelse, plantegning og energimerking 5 500,-
 6. Verditakst for bolig og leilighet 5 850,-

Tilvalg

 1. Dokumentkontroll 550,-
 2. Verdivurdering inkl. dokumentkontroll 1 100,-
 3. Tillegg for ekstra boenhet 1 250,-
 4. Enkel planskisse 650,-
 5. Energiattest enkel 350,-

Ingen tillegg for krypkjellere og spesialrom for bolig.

 1. Bestilling av meglerpakker viderefaktureres uten påslag.
 2. Større boliger og hytter/fritidsbolig etter avtale.
 3. Øvrig bistand honoreres etter medgått tid.
 4. Timepris 2017 er kr 1.120,- inkl. mva.
Oppdrag innen 10 km fra våre kontorer er inkl. i pkt. 1 – 4.
Øvrige oppdrag faktureres med 5,- pr. km og kjøretid etter oppgitt timepris.

Kontakt oss

Moafjæra 14, 7606 Levanger

Takstoppdrag

takst@promidt.no

Øvrige henvendelser

post@promidt.no