Promidt er et rådgiverfirma som utfører tjenester innen prosjektadministrasjon,prosjekt- og byggeledelse, rådgivende ingeniørtjenester og annen konsulentbistand. Promidt sikrer byggherrens rettigheter og gir trygghet i byggeprosessen. Promidt koordinerer alle faser i byggeprosessen.

Promidt står for DEN RØDE TRÅDEN i ditt prosjekt.

Om oss

 • Promidt har spesialkompetanse innen prosjektledelse.
 • Promidt har sentral godkjenning for SØK, overordnet ansvar PRO/UTF/Kontroll.
 • Promidt har gode samarbeidspartnere til å løse kompliserte oppdrag i fellesskap.
 • Promidt har lang erfaring og kompetanse for alle sine tjenester.
 • Promidt er etablert på Levanger med Midt-Norge som markedsområde.
 • Promidt er godkjent medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Tjenester

Prosjektadministrasjon

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Byggherreombud
 • Utviklings- og idefase
 • Ansvarlig søker
 • Arkitektur
 • Reguleringsplaner
 • Uavhengigkontroll våtrom og lufttetthet
 • Fagkyndig tvist/rettsaker
 • SHA/HMS arbeid
 • Bistand Byggherresforskriften
 • Bistand Offentlig anskaffelser
 • Koordinatorrolle PRO/UTF
 • Byggelånskontroll
 • Fremdriftskontroll
 • Overtakelser
 • Kvalitetssikring
 • Generell rådgivning

Referanser

Kontakt oss

Daglig leder:

Helge H Skjærpe

907 98 755

helge@promidt.no


Øvrig kontaktinformasjon:

Moafjæra 10, 7606 Levanger

post@promidt.no